Algemene voorwaarden

Betaling

Na het boeken van een fotoreportage dient er een voorschot betaald te worden van 10% van de totaalprijs, met een minimum van €20. Door het betalen van het gevraagde voorschot gaat de klant akkoord met alle voorwaarden, vermeld in dit document. De eind factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen; pas na de betaling van het totale bedrag, zullen de foto’s afgeleverd worden aan de klant

Afgeleverde foto's

Na een fotoreportage selecteert Foto Mien de mooiste beelden waaruit de klant dan kan selecteren. Dit is een ruime selectie van beelden die je kan bekijken in een online galerij. De foto’s zijn daarbij enkel te zien met een watermerk. De originele bestanden – RAW bestanden – worden nooit vrijgegeven. De foto’s met watermerk dienen enkel om de uiteindelijke foto’s te kiezen; deze mogen dus in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden, op welke wijze dan ook. Indien de klant bijkomende foto’s heeft uitgekozen, buiten de gekozen formule, zullen deze pas na betaling worden afgeleverd, zonder watermerk en in hoge resolutie.

Foto Mien levert kwalitatieve beelden af, die bewerkt zijn op een gekalibreerde monitor. Elk niet-gekalibreerd scherm toont kleuren op een andere manier, en het minder goede uitzicht van de foto’s op zo’n niet-gekalibreerd scherm zal niet aanvaard worden als reden om geld terug te eisen, net als fysieke afdrukken van mindere kwaliteit die niet door Foto Mien zijn aangeleverd.

Annulatie / UItstel

Indien de fotoshoot niet kan doorgaan – bijvoorbeeld door slecht weer, of ziekte van de klant of Foto Mien – zal in eerste instantie altijd geprobeerd worden om de fotoshoot uit te stellen naar een andere datum. 

Enkel als de klant een geldige reden (overmacht) aanhaalt om de fotoshoot te annuleren en als een verplaatsing naar een andere datum geen optie is, zal het voorschot ofwel volledig of gedeeltelijk teruggegeven worden in de vorm van een tegoedbon, of niet teruggegeven worden, afhankelijk van het tijdstip waarop de annulatie is aangevraagd. Indien het op 30 dagen of meer voor de geplande datum is aangevraagd, wordt 60% van het gestorte bedrag vermeld op de tegoedbon. Komt de annulatie aanvraag binnen tussen 30 dagen en 7 dagen voor de geplande datum, dan zal de tegoedbon de waarde hebben van 30% van het voorschot. Indien de klant nog later annuleert, vervalt het voorschot volledig. 

Annulatie door het opgeven van eender welke niet-dringende reden zal ertoe leiden dat het voorschot niet terugbetaald wordt.

Prijzen

Foto Mien behoudt het recht de informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen. Eenmaal een prijs is afgesproken met de klant, zal die nooit aangepast worden.

Schade

Foto Mien kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke of materiële schade die de klant oploopt tijdens de fotoshoot.

Auteursrechten

Foto Mien is en blijft de eigenaar van de foto’s: het auteursrecht blijft dus altijd bij Foto Mien. Het is niet toegestaan de ontvangen foto’s zelf te bewerken om ze daarna bijvoorbeeld zelf af te drukken of op het internet te plaatsen.

Gebruik ter promotie van foto mien

Alle foto’s, gemaakt in het kader van een fotoshoot, kunnen gebruikt worden op sociale media, media en andere kanalen, ter promotie van Foto Mien, tenzij vooraf afgesproken is dat de klant dit niet toelaat.